Името Чудомир има значението на “дете на мира” или “дете на света”, защото е видоизменена форма на Чедомир. Не е ясно кога Чудомир има имен ден.