Чавдар има имен ден на денят на Всички Български светии, което се пада втората неделя след Петдесетница.

Счита се, че името Чавдар произлиза от персийската дума cahdar, което значи сановник или големец. В България името е видоизменено покрай турската дума cavdar, което значи ръж.