Ценко има имен ден на Цветница.

Името Ценко е производно на Цветан.