Цвета има имен ден на Цветница.

Името е умалителна форма на Цветелина и също произлиза от думата “цвете”.