Христофор празнува имен ден на 25 декември - Рождество Христово.

Името е оригиналната форма на името Христо и произлиза от гръцкото kristophorus. Христофор е считан за носител на Христовата вяра.