Тодор празнува имен ден на Тодоровден - първата събота след Сирница.

Името има гръцки корени и означава “божи дар”. Съставено е от гръцките думи theos (θεός) - бог, doros (δώρος) - подарък. Близко е по етимология с името Божидар.