Теодор има имен ден на първата събота след Сирница.

Произходът на името е гръцки и произхожда от две думи: theos (θεός) - бог, doros (δώρος) - подарък. Теодор е божи дар, затова и името силно се доближава по етимология до името Божидар. Също така името е староцърковна форма на Тодор.