Райка има имен ден на 22 юни - първият ден от лятото.

Райка е женската форма на името Райко или Райчо. В някои народи така са наричали слънцето.