Величка има имен ден на Великден. Тогава християните честват възкресението на своя Господ Исус Христос. Според православната църква през 2009 година Великден се отбелязва на 19 април.

Величка е производно от Велика и е пожелателно име. Посланието му е неговият носител да е бъде голям, велик.