Ангелина има имен ден на 8 ноември. Ангелина е женска форма на името Ангел.

Възможно е Ангелина да е съкратената форма на Евангелина. Евангелина има гръцки произход и означава “добри новини” (eu - добро, angelos - новина). Оттам книгите, които съдържат “най-благата вест”, учението на Христос, образуват Евангелието. Според православния календар Евангелина празнува имен ден на Благовещение - 25 март.