Името орлин е българско и носи значението на “орел”.