Лина е видоизменена или кратка форма на имената Каролина или Аделина.

Не е известно кога Лина има имен ден.