Костадинка има имен ден на 21 май, когато православието чества деня на Св. равноап. Константин и Елена. Името Костадинка е женска форма на Костадин и видоизменено от Константин.