Жеко празнува имен ден на 4 февруари. Името е съкратена форма на  Желязко. Посланието на името е неговият притежател да е здрав “като желязо”.