Анастас има имен ден на 29 август. На този ден Българска православна църква отбелязва деня на Св. Анастасий Струмишки. Анастас е едно от имената в българския език, което има гръцки произход. То означава “възкресение”- ana - “горе”, stasis - “ставане”.